OM OSS -
ABOUT US

Hanna Nilsson - är utbildad SBK instruktör (2010), Diplomerad instruktör SSRK (2011) och har genomfört GRK's uppfödarutbildning (2010). Jag driver tillsammans med min man Hökagårdens Hunddagis & Pensionat.

Utöver detta så håller jag även kurser i tävlings- och rallylydnad, samt apportering, såväl på hemmaplan som externt.


Jag har tävlat aktivt sedan 2005 och från 2013 har jag kvalificerat och fört flertalet av våra hundar på SM-nivå inom både tävlings- och rallylydnad. Utöver detta kvalificerade och deltog jag på NM i lag-WT 2015.

Förutom de praktiska har- och fågeljakter som nästan alla våra hundar deltar på, så har jag hittills även kvalificerat två av våra hundar till A-prov (varmvilt). På B-prov (kallvilt) och C-prov (dummies) har vi hundar representerade i alla klasser, dvs NKL-EKL.

Lars Nilsson - jobbar som egen företagare. Övrig tid hjälper han även mig med både pensionat och B&B. Det Blågula kennelnamnet är ett arv från hans mamma Margot Westbeck.

Lasses tävlingshund är Havana (RLD N RLD F RLD A RLD M Blågul´s Allra Bästa Vän) och tillsammans har de tävlat sig upp till elitklass i lydnad och högsta klassen i rallylydnad.

Lasse är även den stora anledningen till att jag kan tävla, apportera och hålla kurser. Utan hans stöd och support här hemma, så hade vi aldrig fått det att fungera och för det är vi evigt tacksamma.


Hanna Nilsson - is an educated SBK-instructor* (2010), a Diploma Instructor within the SSRK* (2011) and a completed GRK's breeders education (2010). Together with my husband I also run Hökagårdens Hunddagis & Pensionat.

I also hold courses in obedience and rally-obedience as well as in retrieving. Both home and away.

I've been competing actively since 2005 and from 2013 I've both qualified and participated with the majority of our dogs at Swedish Championship, both in obedience and rally-obedience. Additionally, I've also qualified and participated in the Nordic Championship Working Test for teams 2015.

Aside from the rabbit and bird huntings, that almost all our dogs take part in, I've so far qualified two of our dogs to participate at field trials. When it comes to cold game tests and working tests our dogs are represented at all levels, from beginners to top class.

Lars Nilsson - works at his own company. The remaining time he helps me with the dog boarding and the B&B. The kennelname Blågul´s inherited from his mom Margot Westbeck.

Lasse's competing dog is Havana (SERALLYCH RLD N RLD F RLD A RLD M Blågul´s Allra Bästa Vän) and together they've reached the highest obedience class as well as the highest rallyobedience class.

Lasse's also the biggest reason that I can compete, retrieve and hold courses. We could never make it work without his support and for that we're forever grateful.

* SBK - Swedish Working Dog Association

* SSRK - Swedish Spaniel and Retriver Association
* GRK - Golden Retriever Association