KÖPA VALP - 
BUYING A PUPPY

KÖPA VALP


Tanken med vår uppfödning är att få fram "en sund själ i en sund kropp", dvs vårt mål är att föda upp mentalt stabila och arbetsvilliga hundar med en rastypisk exteriör och med väl bevarade retrieveregenskaper. Vi som uppfödare arbetar hårt med att ge våra valpar de bästa möjliga förutsättningar här i livet och ser därför till att de får testa på så mycket som möjligt under sina åtta veckor här, såsom exempelvis olika typer av underlag och nya miljöer. Allt för att skapa en så trygg och självsäker individ som möjligt.

För oss som uppfödare är det självklart viktigt med noggrann avelsutvärdering och kvittot på det kan vi endast få genom er valpköpare. Därför vill vi att ni röntgar era hundar när de är runt året, att ni genomför BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund) eller MH (mentalbeskrivning hund) samt att hunden deltar på officell utställning vid minst ett tillfälle i vuxen ålder.

Eftersom golden retrievern i grund och botten är en jakthund så är det oerhört viktigt att man aktiverar sin hund på ett bra sätt. Om det sedan är genom sök, lydnad, jakt eller något annat spelar ingen större roll - huvudsaken är att de får en stimulerande och givande vardag. När det gäller retrieverarbetet så kommer det anordnas träffar/kurser i både egen, såväl som utomstående regi. Vi uppskattar naturligtvis om ni deltar på dessa, om inte för att starta på prov, så för att hitta nya vägar att på ett bra sätt aktivera och ha roligt tillsammans med er nya kamrat och vän.

Vi säljer inga "sällskapshundar" utan våra valpar söker aktiva hem. Valpköpare som vill tävla och/eller gå på prov/jakter får förtur. Självfallet är vi angelägna om att rätt individ hamnar i rätt familj, varför vi som uppfödare utifrån era önskemål om egenskaper, bestämmer vilken valp som flyttar vart. Varmt välkomna!


BUYING A PUPPY

The belief behind our breeding is a "sound soul in a sound body". Our goal is to breed mentally strong working dogs. As breeders, we work hard to give our puppies the best possible start in life.  We allow our puppies to experience many different environments and various materials to walk on. This allows the puppies to become secure and confident as individuals.

For us the outcome of our breeding's extremely important and the only way to evaluate that is through you puppy buyers. Therefore we want you to x-ray your dogs when they're  just over a year, that you make a BPH (behavior- and personality description dog) or a MH (mental description dog) and participate on at least one official dog show as an adult.

Since the golden retriever fundamentally is a hunting dog it's extremely important that you exercise your dog in a good way - for example through search, obedienc and/or hunting. The main thing is that your dog has a stimulating and rewarding everyday life. When it comes to the retrieving work we will organize meetings and courses both in-house as well as with hired instructors. Of course we appreciate if you participate when possible, if not to start on trials, then just to find new paths to stimulate and have fun with your new companion and friend.

We don't sell dogs just for companionship. Our pups require active homes. Puppy buyers  that want to compete and/or want to hunt/start on trials get priority. We're very keen that the right individula ends up in the right family, therefore it's up to us as breeders to decide which pup goes where. Naturally with your preference of dog characteristics and predisposition in mind during the dog/family selection process.